La province de Namur, au coeur de votre quotidien

Isaac VAN DUYNEN (1628-ca. 1680)

Isaac van Duynen, Stilleven met vissen, 1650-1680 (Rotterdam, Museum Rotterdam).

Isaac Van Duynen, ook bekend onder de naam Deynen of Duijnen, wordt in 1628 in Dordrecht geboren en sterft tegen 1680 in Den Haag.

De vis, het familie-embleem

Isaac is de zoon van een vishandelaar en is al op jonge leeftijd geboeid door de enorme hoeveelheden gevangen vis die in de kramen van de markt van Dordrecht worden aangeboden. Hij heeft dus al zeer vroeg de kans de diverse soorten vis en zeevruchten van nabij te bekijken,  en dat bepaalt keer op keer zijn artistieke invloeden.

We weten weinig over zijn opleiding tot schilder. Er wordt verondersteld dat hij leerling is geweest in het atelier van Jacob Gerritsz tijdens zijn jonge jaren die hij in Dordrecht heeft doorgebracht. Daarna zou hij in de jaren 1651-1657 in Rome zijn geweest waar hij bekend is geworden met zijn stillevens met vissen en fruit. In 1657 is hij weer in Nederland waar hij zich in Den Haag vestigt en lid wordt van het genootschap Pictura.

I. van Duynen, Still Life with Fish, 1645-1681 (Amsterdam, Rijksmuseum).

Een warmbloedige schilder

Hij wordt unaniem erkend als de meest illustere schilder van visstillevens van de Gouden Eeuw, maar schijnt tevens bij zijn tijdgenoten te zijn opgevallen door zijn vele fratsen. Er is weliswaar zeer weinig informatie over het leven en het artistieke werk van Van Duynen, maar zijn naam is verbonden aan talrijke justitiële archieven. De schilder was twistziek en de diverse gevallen van onenigheid en de ontknopingen ervan zijn bewaard gebleven in een reeks meldingen van ruzies die vandaag de dag nog kunnen worden geraadpleegd in de notariële archieven in Den Haag.

Bibliografie

RICHTER, C. – VAN WINTER, J. M. (dir.)

  • 2004, Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters, 1550-1700, Utrecht.

EMBER, I.

  • 2011, Dutch and Flemish Still Lifes 1600-1800; Holland és flamand 17-18. századi csendéletek, Old Masters’ Gallery Catalogues Szépmüvészeti Múzeum Budapest 2, Budapest.

Deze kunstenaar wordt getoond in het kader van onze tentoonstelling « Een wandeling langs schilderijen van Dürer tot Tiepolo ». Meer informatie hier.

Partenaires principaux

Labels & réseaux